SWWS - Konkurs na prace naukowe

Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorem Iedycji Konkursu jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, którego celem jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości.

 Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie oraz doktorskie w szczególności z zakresu nauk społecznych. 

 Na początku roku 2023 zostaną ogłoszeni zwycięzcy Iedycji!

Terminy

W konkursie mogą wziąć udział prace obronione od 1 października 201r. do 1 października 2022 r.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 października 2022 do godz. 16.00

Potrzebujesz pomocy.

Zadzwoń

Napisz

Tematyka prac doktorskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Projektowanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa  – w kontekście wyzwań i zagrożeń.
 1. Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Teoretyczne i praktyczne podstawy redukowania powrotności do zakładów karnych
 • Pogłębiona analiza przyczyn i skutków zjawiska przestępczości jako podstawa jej redukowania
 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Praktyczne spojrzenie na funkcjonowanie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów oraz postulatów reform i perspektyw na przyszłość integracji europejskiej
 1.  Instytut Nauk Prawnych
 • Aksjologia, teoria i praktyka funkcjonowania klauzul generalnych w prawie.
 1.  Instytut Penitencjarystyki Stosowanej
 • System penitencjarny wobec wyzwań cywilizacyjnych

Tematyka prac magisterskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo publiczne i powszechne w sytuacjach kryzysowych
 1.  Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Społeczne czynniki ryzyka i czynniki ochrony wobec zjawiska przestępczości

 • Różnorodne i skuteczne oddziaływania wobec osób skazanych

 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Prawo Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad, na których opiera się Unia i jej funkcjonowanie oraz relacje między Unią Europejską a Państwami Członkowskimi
 1. Instytut Nauk Prawnych
 • Funkcjonowanie prawa i wymiaru sprawiedliwości a zasada swobody działalności gospodarczej.
 1. Instytut Penitencjarystyki Stosowanej
 • Optymalizowanie oddziaływań penitencjarnych w perspektywie psychospołecznej

Patronat strategiczny:

Patronat honorowy 2021r.:

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA KALISZ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚL

PATRONAT HONOROWY STAROSTY ZAMOJSKIEGO

Patronat medialny 2021r.: