Zakończył się konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości

 Organizatorem I edycji Konkursu była Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, którego celem było zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości.

Do konkursu zgłoszono prace magisterskie oraz doktorskie  − w szczególności z zakresu nauk społecznych.  

Dziękujemy za duże zainteresowanie konkursem. Na początku roku 2022 zostaną ogłoszeni zwycięzcy I edycji!

Potrzebujesz pomocy.

Zadzwoń

Napisz

Tematyka prac doktorskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych.
 • Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP.

 

 1. Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Przestępczość i powrotność do przestępstwa w perspektywie penitencjarnej lub (i) postpenitencjarnej.

 

 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Unia Europejska i Polska w Unii wobec aktualnych problemów (prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych).

 

 1. Instytut Nauk Prawnych
 • Kodyfikacja, rekodyfikacja i dekodyfikacja prawa polskiego – aspekty historyczne, teoretyczne, dogmatyczne.

 

 1. Instytut Badawczo – Rozwojowy
 • Wykonywanie kary pozbawienia wolności w perspektywie nauk społecznych.

Tematyka prac magisterskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Przestępczość i jej przeciwdziałanie w aspekcie kulturowym, ekonomicznym lub (i)  środowiskowym.

 

 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Polska w Unii Europejskiej: płaszczyzny napięć i porozumień oraz wizje przyszłości.

 

 1. Instytut Nauk Prawnych
 • Odpowiedzialność prawna a pozaprawne regulatory zachowań (obyczaje, tradycje, zwyczaje, dobra, wiara).

 

 1. Instytut Badawczo – Rozwojowy
 • Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w perspektywie instytucjonalnej lub (i) personalnej.

Patronat strategiczny:

Patronat honorowy:

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA KALISZ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚL

PATRONAT HONOROWY STAROSTY ZAMOJSKIEGO

Patronat medialny: