Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą problematyce wymiaru sprawiedliwości

Organizatorem Konkursu jest Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studentów i doktorantów na problematykę wymiaru sprawiedliwości. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie oraz doktorskie  − w szczególności z zakresu nauk społecznych.

Konkurs skierowany jest do osób, które od 1 października 2018 r. do 1 października 2021 r. obroniły pracę magisterką lub doktorską.

Misją organizatora jest włączyć młodych naukowców w problematykę wymiaru sprawiedliwości i promować osiągnięcia naukowe środowiska akademickiego.

Potrzebujesz pomocy.

Zadzwoń

Napisz

Tematyka prac doktorskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych.
 • Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa RP.

 

 1. Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Przestępczość i powrotność do przestępstwa w perspektywie penitencjarnej lub (i) postpenitencjarnej.

 

 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Unia Europejska i Polska w Unii wobec aktualnych problemów (prawnych, społecznych, politycznych i ekonomicznych).

 

 1. Instytut Nauk Prawnych
 • Kodyfikacja, rekodyfikacja i dekodyfikacja prawa polskiego – aspekty historyczne, teoretyczne, dogmatyczne.

 

 1. Instytut Badawczo – Rozwojowy
 • Wykonywanie kary pozbawienia wolności w perspektywie nauk społecznych.

Tematyka prac magisterskich:

 1. Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych.

 

 1. Instytut Społecznych Podstaw Penitencjarystyki
 • Przestępczość i jej przeciwdziałanie w aspekcie kulturowym, ekonomicznym lub (i)  środowiskowym.

 

 1. Centrum Badań Polityki Europejskiej
 • Polska w Unii Europejskiej: płaszczyzny napięć i porozumień oraz wizje przyszłości.

 

 1. Instytut Nauk Prawnych
 • Odpowiedzialność prawna a pozaprawne regulatory zachowań (obyczaje, tradycje, zwyczaje, dobra, wiara).

 

 1. Instytut Badawczo – Rozwojowy
 • Bezpieczeństwo jednostek penitencjarnych w perspektywie instytucjonalnej lub (i) personalnej.

Patronat strategiczny:

Patronat honorowy:

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA KALISZ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚĆ

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA STALOWA WOLA

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚL

PATRONAT HONOROWY STAROSTY ZAMOJSKIEGO

Patronat medialny: